Nyhetsbrev 1, januari 2023

Safewards har börjat få en spridning i Sverige. Implementering av Safewards pågår i åtta regioner och ytterligare fem har fått en första introduktion av modellen. Vi har startat detta nyhetsbrev för att informera om vad som sker i Safewards Sverige. Nedan om vårens seminarier som börjar med en föreläsning och samtal med Sebastian Gabrielson samt om den forskning som bedrivs om Safewards. Hämta nyhetsbrevet som PDF.

Seminarier

Vi har en nationell seminarieserie om Safewards via Zoom, samtliga seminarier ges klockan 14.00-16.00. Om du vill delta på dessa möten via länk, skicka anmälan till oss: safewardssverige@gmail.com 

  • 19 Januari. Safewards och återhämtning med Sebastian Gabrielsson, biträdande professor och specialistsjuksköterska med inriktning psykiatrisk vård på Luleå tekniska universitet.
  • 16 Februari. Utskrivningshälsningar. Michaela Helgasdotter Sjöberg, Vårdenhetschef avdelning B, Höglandssjukhuset, Eksjö, Psykiatri Region Jönköpings län.
  • 16 mars. Nedtrappning. Tomas Hildebrand, Bergeninstruktör och skötare, Psykiatrisk avdelning Ytterö Hus 10, Psykiatri Södra Stockholm.
  • 13 april. Att hantera svåra känslor – patientperspektivet. Jenny Wetterling, sjuksköterska och representant för RSMH Skåne. 
  • 4 maj. Lugnande stöd och Lugna rummet. Anna Björkdahl, specialistsjuksköterska med inriktning psykiatrisk vård och Projektledare Safewards, Psykiatri Södra Stockholm. 
  • 1 juni. Vänliga ord. Terese Wahlroos, specialistsjuksköterska med inriktning psykiatrisk vård och projektledare Safewards, och annan personal från Region Norrbotten.

Forskning

Inom Safewards Sverige-projektet bedrivs just nu ett antal forskningsstudier. Forskningen genomförs i ett samarbete mellan Psykiatrin i Region Örebro och Psykiatri Södra Stockholm i Region Stockholm och delfinansieras av AFA och FORTE. Syftet med forskningen är att svara på frågor kring hur införande av Safewards påverkar förekomst av hot, våld och tvångsåtgärder i svensk psykiatrisk heldygnsvård och vilka implementeringsstrategier som är mest framgångsrika. Såväl kvantitativa som kvalitativa designer används och flera doktorander knyts nu till projektet. Forskargruppen har en tvärprofessionell sammansättning och omfattar även personer med egen erfarenhet av att vårdas som patient i heldygnsvården. Forskningsansvariga är Veikko Pelto-Piri i Örebro och Anna Björkdahl i Stockholm. Flera delstudier ska skickas in för publicering i vetenskapliga tidskrifter under året. En populärvetenskaplig artikel på svenska publicerades förra året, den kan laddas ner här:

Pelto-Piri V & Strandberg A. (2022). Att förebygga våld och tvång på institutioner genom social inkludering. Det proaktiva programmet Safewards. Socialvetenskaplig tidskrift. Vol 29 Nr 1, 113-125.

Safewards är en fritt tillgängligt program, därför publicerar oss gratis på WordPress. Detta medför att hemsidan har reklam som vi inte kan kontrollera eller ansvara för.

Advertisement

Välkommen till Safewards Sverige

Safewards Sverige är ett nätverk för personer som arbetar med att införa Safewards i svensk psykiatrisk heldygnsvård. Safewards är ett evidensbaserat program med öppen tillgänglighet vilket innebär att det är fritt att använda. På Vad är Safewards kan du läsa mer om programmet. 

Under oktober 2022 lanserade vi den svenska översättningen efter att vi haft en preliminär version sen år 2020. Denna översättning och annat material hittar du under Dokument och filmer och på Safewards.net. Du välkommen att höra av dig med synpunkter på den svenska översättningen.

För att underlätta införandet av Safewards har vi några förslag på hur man kan införa Safewards och vi har möten varje månad på Zoom om erfarenheter av Safewards. Vi finns på Facebook på Safewards Sverige och du kan bli medlem i Trygg och meningsfull psykiatrisk heldygnsvård. Om du har ytterligare frågor kan du kontakta oss

Zoom-möte om Safewards varje månad en torsdag klockan 14.

Svensk FB-sida och -grupp: Safewards Sverige och Trygg och meningsfull psykiatrisk heldygnsvård.

Safewards hemsida: www.safewards.net.

Engelsk FB-grupp för Safewards.

Bra stödmaterial från Victoria, Australien, på engelska.

Safewards är en fritt tillgängligt program, därför publicerar oss gratis på WordPress. Detta medför att hemsidan har reklam som vi inte kan kontrollera eller ansvara för.