Dokument och filmer

Nedan dokument, filmer och presentationer, först något om Safewards i sin helhet, därefter stödmaterial för införandet av de tio insatserna i Safewards.  

Safewards

Lära känna varandra

Gemensamt stödmöte

Gemensamma förväntningar

Utskrivningshälsningar

Positiv rapportering

 • Film om Positiv rapportering.
 • Instruktion till insats. PDF, Word.
 • Införandeplan. Word.
 • Presentation. PDF, PPTX.
 • Kompendium “Att förstå patientens problematiska beteende”. PDF.
 • Folder “Att förstå patientens problematiska beteende”. PDF, Word. (PDFen är enklast att skriva ut).

Vänliga ord

 • Film om Vänliga ord 
 • Instruktion till insats. PDF, Word.
 • Införandeplan. Word.
 • Presentation. PDF, PPTX.
 • Förslag till affischer eller kort.
  • Om insatsen Vänliga ord (Används vid start). PDF.
  • Be patienten göra något. PDF.
  • Förklara och motivera varför du måste neka. PDF.
  • Hålla löften. PDF.
  • Lyssna aktivt. PDF.
  • Sträva efter att förstå. PDF.
  • Vänligt leende. PDF.

Stöd vid svåra besked

Lugnande stöd

Nedtrappning 

Återskapa trygghet

Denna översättning är ett samarbetsprojekt med Psykiatri Affektiva, Sahlgrenska sjukhuset (VGR), Psykiatri Södra Stockholm (SLSO) och Region Örebro län samt med delfinansiering av AFA-försäkring. Tack till följande personer som bidragit till översättningen: Johannes Nordholm, Jonna Järvsén, Anna Strandberg, Linnea Nilsson, Ulf Johansson, Veikko Pelto-Piri, och Anna Björkdahl. Ett speciellt tack till Stig Flodén som, förutom ha deltagit i översättning och språkgranskning, även såg till att den svenska översättningen nu finns tillgänglig på Safewards.net. Vi vill också tack alla som bidragit till resurser med öppen tillgång på Safewards.net och ett speciellt tack till Safewardsteamet i Victoria, Australien, för att de generöst har delat med sig av sina videos och presentationer.

We would also like to thank everyone who contributed to open access resources on Safewards.net, and a special thanks to the Safewards team in Victoria, Australia, for generously sharing their videos and presentations.

Zoom-möte om Safewards varje månad en torsdag klockan 14.

Svensk FB-sida och -grupp: Safewards Sverige och Trygg och meningsfull psykiatrisk heldygnsvård.

Safewards hemsida: www.safewards.net.

Engelsk FB-grupp för Safewards.

Safewards är en fritt tillgängligt program, därför publicerar oss gratis på WordPress. Detta medför att hemsidan har reklam som vi inte kan kontrollera eller ansvara för.

Advertisement