Om oss

Safewards Sverige är ett nätverk för personal som inför Safewards på psykiatriska avdelningar i Sverige. Det är ett öppet nätverk där alla är välkomna.

Mail: safewardssverige@gmail.com

Kontaktpersoner

  • Veikko Pelto-Piri, Område psykiatri, Region Örebro län.
  • Anna Björkdahl, Psykiatri Södra Stockholm (SLSO).
  • Jonna Järvsén, Vårdenhetschef på vuxenpsykiatriska mottagningen i Alingsås, Södra Älvsborgs sjukhus (VGR).

Nätverket

Safewards Sverige har översatt Safewards. Vi stödjer införandet av Safewards programmet genom att t ex anordna månatliga Zoom-möten där alla som vill kan delta. Översättningen som presenteras under Dokument och filmer och på safewards.net är gjord av medarbetare på Psykiatri Affektiva, Sahlgrenska sjukhuset (VGR), Psykiatri Södra Stockholm (SLSO) och Region Örebro län.

Inom Safewards Sverige-projektet bedrivs just nu ett antal forskningsstudier. Forskningen genomförs i ett samarbete mellan Psykiatrin i Region Örebro och Psykiatri Södra Stockholm i Region Stockholm och delfinansieras av AFA och FORTE. Syftet med forskningen är att svara på frågor kring hur införande av Safewards påverkar förekomst av hot, våld och tvångsåtgärder i svensk psykiatrisk heldygnsvård och vilka implementeringsstrategier som är mest framgångsrika. Såväl kvantitativa som kvalitativa designer används och flera doktorander knyts nu till projektet. Forskargruppen har en tvärprofessionell sammansättning och omfattar även personer med egen erfarenhet av att vårdas som patient i heldygnsvården. Forskningsansvariga är Veikko Pelto-Piri i Örebro och Anna Björkdahl i Stockholm. Flera delstudier ska skickas in för publicering i vetenskapliga tidskrifter under året. En populärvetenskaplig artikel på svenska publicerades förra året, den kan laddas ner här:

Pelto-Piri V & Strandberg A. (2022). Att förebygga våld och tvång på institutioner genom social inkludering. Det proaktiva programmet Safewards. Socialvetenskaplig tidskrift. Vol 29 Nr 1, 113-125.

Zoom-möte om Safewards varje månad en torsdag klockan 14.

Svensk FB-sida och -grupp: Safewards Sverige och Trygg och meningsfull psykiatrisk heldygnsvård.

Safewards hemsida: www.safewards.net.

Engelsk FB-grupp för Safewards.

Bra stödmaterial från Victoria, Australien, på engelska.

Safewards är en fritt tillgängligt program, därför publicerar oss gratis på WordPress. Detta medför att hemsidan har reklam som vi inte kan kontrollera eller ansvara för.

Advertisement