Seminarier

Nationell seminarieserie om Safewards via Zoom.

19 Januari. Safewards och återhämtning med Sebastian Gabrielsson, biträdande professor och specialistsjuksköterska med inriktning psykiatrisk vård på Luleå tekniska universitet.

16 Februari. Utskrivningshälsningar. Michaela Helgasdotter Sjöberg, Vårdenhetschef avdelning B, Höglandssjukhuset, Eksjö, Psykiatri Region Jönköpings län.

16 mars. Nedtrappning. Tomas Hildebrand, Bergeninstruktör och skötare, Psykiatrisk avdelning Ytterö Hus 10, Psykiatri Södra Stockholm.

13 april. Att hantera svåra känslor – patientperspektivet. Jenny Wetterling, sjuksköterska och representant för RSMH Skåne.

4 maj. Lugnande stöd och Lugna rummet. Anna Björkdahl, specialistsjuksköterska med inriktning psykiatrisk vård och Projektledare Safewards, Psykiatri Södra Stockholm.

1 juni. Vänliga ord. Terese Wahlroos, specialistsjuksköterska med inriktning psykiatrisk vård och projektledare Safewards, och annan personal från Region Norrbotten.

7 september. Det svåra samtalet i heldygnspsykiatrin. Anita Ivarsson, specialistsjuksköterska med inriktning psykiatrisk vård, Mobil resurs suicidprevention, Region Örebro län.  

Tid: 14.00-16.00.

Om du vill delta på dessa möten via länk, skicka anmälan till oss: safewardssverige@gmail.com 

Kontaktperson: Veikko Pelto-Piri, mobil 072 142 93 30

Välkomna!

Svensk FB-sida och -grupp: Safewards Sverige och Trygg och meningsfull psykiatrisk heldygnsvård.

Safewards hemsida: www.safewards.net.

Engelsk FB-grupp för Safewards.

Bra stödmaterial från Victoria, Australien, på engelska.

Safewards är en fritt tillgängligt program, därför publicerar oss gratis på WordPress. Detta medför att hemsidan har reklam som vi inte kan kontrollera eller ansvara för.

Advertisement