Vad är Safewards?

Safewards består av tio insatser som främjar tre områden: 1) Den sociala gemenskapen, 2) hur personal pratar med och om patienter samt 3) hur personal stödjer patienter vid svåra känslor och situationer.

Social gemenskap

Fyra insatser syftar till att minska ”vi-och-dom känslan” mellan personal och patienter och stärka känslan av social gemenskap, stöd och ett framtidshopp för patienten.

  • Gemensamma förväntningar. Regler och vad som gäller på avdelningen formuleras genom att tydliggöra vilka förväntningar personal och patienter kan ha på varandra. Förväntningarna utformas av personal och patienter gemensamt.
  • Lära känna varandra. Patienter och personal får möjlighet att veta lite mer om varandras personliga intressen. Informationen samlas i en pärm eller på ett anslag på avdelningen.
  • Gemensamt stödmöte. Ett återkommande gemensamt möte med personal och patienter. På mötet ges deltagarna möjlighet att tacka för uppmuntran och stöd man fått, erbjuda stöd till andra och själva be om stöd. Mötet kan också omfatta avdelningsinformation.
  • Utskrivningshälsningar. Innan utskrivning skriver patienter hoppfulla hälsningar som andra patienter kan ta del av. Hälsningarna anslås på avdelningen, oftast på ett träd som är målat på väggen. När en ny patient kommer till avdelningen möts denne av dessa hoppfulla budskap från medpatienter.

Prata med och om patienter

Två insatser är inriktade på språkets betydelse för tanke och känsla och hur det kan främja en god kommunikationskultur. Personal kommunicerar med och om patienter på ett kunskapsbaserat sätt som främjar positiv inställning, respekt och värdighet.

  • Vänliga ord. När personal ber patienten göra något, upphöra med något eller behöver neka patienten något används vänliga ord, ett respektfullt bemötande och flexibla lösningar.
  • Positiv rapportering. I samband med rapporter, ronder och liknande använder personalen ett positivt språk om patienten med fokus på styrkor och med kunskapsbaserad förståelse utifrån patientens psykiska ohälsa och situation.

Stöd vid svåra känslor och situationer

Fyra insatser syftar till att stärka patientens förmåga att hantera svåra känslor och situationer. Personal främjar patientens delaktighet i lugnande strategier och problemlösning samt är aktivt stödjande efter oroande händelser på avdelningen.

  • Stöd vid svåra besked. Personal har förståelse för den påverkan som svåra besked kan ha för patienten. De planerar därför hur svåra besked ska ges och finns som stöd för patientens reaktioner.
  • Lugnande stöd. Personalen stöttar patientens egen förmåga att lugna sig vid stress och svåra känslor genom lugnande aktiviteter, anti-stress material eller ”Lugna rummet”, innan vid-behovs-medicinering eller andra åtgärder erbjuds.
  • Nedtrappning. Personalen tar patienten åt sidan, ser till att situationen är säker och arbetar sedan tillsammans med patienten för att klargöra vad konflikten eller oron gäller och hitta lösningar. Personalen behåller lugn, respekt och empati.
  • Återskapa trygghet. Efter upprörande eller oroande händelser på avdelningen informerar personalen patienterna om vad som hänt, svarar på frågor och säkerställer att alla kan känna sig trygga.

Zoom-möte om Safewards varje månad en torsdag klockan 14.

Svensk FB-sida och -grupp: Safewards Sverige och Trygg och meningsfull psykiatrisk heldygnsvård.

Safewards hemsida: www.safewards.net.

Engelsk FB-grupp för Safewards.

Bra stödmaterial från Victoria, Australien, på engelska.

Safewards är en fritt tillgängligt program, därför publicerar oss gratis på WordPress. Detta medför att hemsidan har reklam som vi inte kan kontrollera eller ansvara för.

Advertisement